בלתי ליגאליים

"איך למדת זאת, ציר אספה-מכוננת,
יהודי, מזיף דרכיות מדור-דור,
מסתנן
בן בנה של מסתננת..."[1]

הצעת חוק ההסתננות עברה מספר שינויים בוועדת הפנים של הכנסת, וניתן למצוא חלקים שונים של השינויים דרך אתר הכנסת. החוק כולל מספר סעיפים מעניינים שראוי לתת עליהם את הדעת.
"מסתנן" הוא המונח בחוק, ואשתמש בו לצורך בהירות ולא משום כוונה לכלול אותו באוצר המילים שלי. יש לי חשד שזה גם מה שאלתרמן (כאן למעלה) עשה.
ההסבר שכאן לא נועד להביע עמדה על החוק או למתוח עליו ביקורת, אלא לספק מידע בנושא המצוי בדיונים אקטואליים.

  • מיהו "מסתנן"?

בחוק הישן הוגדר כמסתנן תושב של מדינות ערב (או אזרח ישראל או תושב חסר אזרחות שיצא מהמדינה לארץ אחרת) שנכנס לישראל שלא כדין. ההצעות החדשות (ההצעה החדשה וההצעה הממשלתית הקודמת) מגדירות מסתנן כמי שאינו תושב, שנכנס לישראל שלא דרך תחנת גבול, ושוהה בה שלא כדין.
מה זה אומר?
ההגדרה הזו חשובה בעיקר להבדל בין שוהה בלתי חוקי ומסתנן – מי שנכנס לישראל כחוק, עם אשרה לתקופה מסוימת (למשל, מהגר סיני עם אשרת עבודה, או תיירת אוסטרלית עם אשרת תייר), ונשאר בה אחרי תום תקופת האשרה שלו, הוא אולי שוהה בלתי חוקי, אבל אינו "מסתנן". החוק מיועד, במפורש, למסתננים דרך הגבול עם מצרים – זה נאמר גם בכותרת שלו, שכרגע כוללת במפורש “מאבק בהסתננות בגבול הדרום”.

  • שינוי התנאים לשחרור

בהצעת החוק הממשלתית הופיעו נסיבות שונות בהן ניתן לשחרר אדם ממתקן משמורת (ביניהן, למשל, מצב רפואי, טעמים הומניטריים מיוחדים, או התמשכות ההליכים בעניינו). בהצעת החוק המתוקנת הוצאו סעיפים אלו מהסעיף המפרט את סמכות ממונה ביקורת הגבולות לשחרר אדם, והועברו לסעיף המפרט מקרים בהם ניתן יהיה (בכפוף לשיקול דעת) לשחרר אדם ממתקן משמורת למתקן שהייה.
מה זה אומר?
לשינוי הזה יש כמה היבטים: קודם כל, למרות שמתקן השהייה (כשיוקם) אמור להיות הפתרון למקרים שהחוק למניעת הסתננות דן בהם (כלומר ה”בעיה הדמוגרפית” שדרוש לה פתרון), למעשה ניתן להבין מהסעיף שמשמורת היא ברירת המחדל, ו"מתקן שהייה" שמור למקרים חריגים יחסית.
שנית, גם מתקן השהייה אמור להיות מתקן סגור, גם אם בתנאים טובים יותר משל מתקן מעצר. המשמעות היא שמקרים חריגים (בריאות, טעמים הומניטריים וכדומה) פשוט יועברו ממתקן סגור אחד לאחר.
היבט נוסף הוא שהסעיף המפרט את סמכות הממונה על ביקורת גבולות לשחרר אדם ממשמורת (כלומר, לשחרר לגמרי, לרחוב) צומצם לשחרור בערובה במקרים חריגים, אלא שמקרים כאלו כבר לא מפורטים בסעיף. משמעות מרכזית אחת לשינוי כזה היא בפגיעה ביכולת לערער על החלטות – כשהחוק אינו מפרט טעמים בשלהם יש לשחרר אדם ממשמורת, לא ברור איך ניתן לערער על החלטה כזו. אם לפי הנוסח הקודם אדם שיש טעמים הומניטריים לשחרורו לא שוחרר, ניתן היה לעתור לערכאות בישראל בטענה שהממונה התעלם מטעמים אלו. היום, לא ברור מהחוק שהממונה מחויב בכלל לשחרר מישהו מטעמים הומניטריים.

  • מחיקת סעיף השחרור ממשמורת לאחר שלוש שנים

אחד התנאים לשחרור בהצעת החוק הממשלתית היה שהאדם נמצא כבר שלוש שנים במשמורת. סעיף כזה לא קיים בהצעה החדשה.
מה זה אומר?
על פניו, זה אומר שניתן יהיה להחזיק אדם במשמורת מעבר לשלוש שנים. אין סעיף דומה בהעברה למתקן השהייה, כך שבאופן עקרוני אין צורך להוציא אדם ממשמורת למתקן אחר אחרי שלוש שנים, או להוציא אותו מכל מתקן רק בשל משך שהייתו, לא משנה כמה שנים היא נמשכת.

  • תשלום קנס כספי על סיוע למסתנן

מי שנותן למסתנן מקום לישון בו, או מסייע לו באופן אחר בתמורה או שלא בתמורה, מפר איסור הנקוב בחוק, וניתן להטיל עליו קנס של 50 אלף ש"ח (מאה אלף על תאגיד). סעיפים נוספים קובעים כללים נוספים לתשלום הקנס.
מה זה אומר?
החוק לא מגדיר "סיוע", אבל הוא עוסק בסיוע למסתנן עצמו ולא בהסתננות לשטח ישראל. נראה שלא מדובר בעונש למבריח שסייע לאדם להיכנס באופן לא חוקי לישראל – איסור ועונש בתחום זה כבר קיימים – אלא למי שמסייע איכשהו לאדם השוהה בישראל שלא כחוק. מנוסח הסעיף נראה שהוא יכול לחול על מי שמעניק למסתנן טיפול רפואי, מזון, לבוש וכדומה. בהפרה נמשכת גובה הקנס גדל, ועל עבירה חוזרת (תוך פחות משנתיים) ניתן להטיל קנס כפול.
ניתן להתחייב שלא לחזור על ההפרה כדי להימנע מקנס.
הממונה אינו יכול ולהפעיל שיקול דעת ולהחליט על הטלת קנס בסכום נמוך יותר מהנקוב.
כלומר, עמותה המעניקה סיוע לאפריקאים חסרי מעמד בישראל (עמותה היא תאגיד), ושאינה מוכנה להתחייב להימנע ממתן סיוע כזה בעתיד, עשויה למצוא את עצמה משלמת מאה אלף שקלים על טיפול במבקש מקלט, והסכום יגדל בפעמים הבאות. הרתעה די משמעותית, גם בלי איסור על מימון מהאיחוד האירופי.

  • איסור לפצות אדם שנאלץ לשלם קנס

החוק אוסר לבטח כנגד הטלת הקנס, או לפצות אדם ששילם אותו – אסור לתאגיד (למשל, עמותה) לשלם למישהו שחויב בקנס.
מה זה אומר?
בעיקר, זה אומר שעמותה, או ארגון, בו בעלי תפקידים, לא יכולים להגיד "טפל באפריקאים, יהיה בסדר, עליי".

  • איסור גירוש במקרים של חשש רדיפה

הסעיף אוסר לגרש אדם למקום בו חייו או חירותו בסכנה על רקע גזעו, דתו, לאומיותו, השתייכותו לקבוצה חברתית מסוימת או השקפתו הפוליטית.
מה זה אומר?
האמת היא שהסעיף הזה מעניין מאוד, בעיקר בהתחשב בכך שכותרת המשנה של החוק כוללת במפורש התחשבות בכללי המשפט הבין-לאומי. בשביל להבין לעומק מה יש ומה אין בו, צריך להבין שני מושגים חשובים במשפט בין לאומי וזכויות אדם – “פליטות" ו"עקרון אי ההחזרה"[2].
פליט הוא אדם שנמצא מחוץ למדינתו ואינו יכול לחזור עליה בשל חשש לרדיפה על רקע גזע, דת, לאום, השתייכות לקבוצה חברתית מסוימת או השקפה פוליטית[3] יש זכויות שונות שפליט זכאי להן במדינה הבטוחה הראשונה שהגיע אליה אחרי שנמלט ממדינת אזרחותו.
עקרון אי ההחזרה אוסר להחזיר אדם למדינה בה יש חשש לחייו או לחירותו, גם מעבר להגדרות האמנה.
אדם שנשקפת לו סכנה על הרקע המפורט לעיל הוא פליט – מעמד שיש לו משמעות מעבר לאיסור פשוט על גירושו. מי שהצליח להוכיח לשר הפנים או למי מאנשיו שהוא עומד בהגדרות אלו הוא בכלל מקרה נדיר (עד כדי טעות סטטיסטית. אנשים מפרסמים מחקרים מדעיים עם אחוזי טעות גדולים יותר מאחוז מבקשי המקלט שזוכים למעמד פליט בישראל), אבל אלו לא האנשים היחידים שאסור לגרש. לפחות לפי נוסח הסעיף אדם שנרדף באופן "פרטי" (למשל, ע"י המאפייה בארצו מוכת השחיתות והלא מתפקדת), לא יהיה מוגן מגירוש.

.

[1] אלתרמן, צרכי ביטחון (נדמה לי שגם את זה אני מצטטת יותר מדי).

[2] כתבתי עליהם קצת בעבר, כאן.

[3] ס' 1 לאמנת הפליטים מ1951, שישראל חתמה ואישררה.

פוסט זה פורסם בקטגוריה האישי הוא הפוליטי, הגירה, הכל שפיט והרשות נתונה. אפשר להגיע ישירות לפוסט זה עם קישור ישיר.

תגובה אחת על בלתי ליגאליים

  1. פינגבאק: קודם תסתלקו, ואז נדבר | Inter Spem et Metum

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s